Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Gabinet Pomocy Psychologicznej

 

Zapraszamy

osoby dorosłe

 • pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
 • chcące poprawić swoje relacje z innymi ludźmi,
 • lub doskonalić umiejętności wychowawcze,
 • przeżywające kryzys życiowy (np. stratę osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc , …),
 • doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, obniżonego nastroju, nadmiernej impulsywności, problemów z samokontrolą,
 • przeżywające cierpienie w związku z długotrwałą chorobą,
 • którym zalecono podjęcie psychoterapii (z wyłączeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych).

dzieci w wieku od 2 do 12 lat

 • na zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe,
 • terapię psychopedagogiczną (np. dyslekcja, dyskalkulia, ADHD, problemy wychowawcze…),
 • diagnozę i terapia Integracji Sensorycznej,

młodzież powyżej 12 roku życia

 • z problemami z zachowaniem,
 • z problemami w kontaktach z rówieśnikami,
 • przeżywającą kłopoty w kontaktach z dorosłymi.

rodziny i pary

 • mające trudności w wychowaniu dzieci,
 • pragnące poradzić sobie z kłopotami w podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
 • chcące rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się,
 • przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą,
 • lub naturalny kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka, założenie przez nie swojej rodziny, etc.),
 • uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
 • doświadczające innych trudności w bliskim związku.