Anna Przybysz – koordynator Zespołu, eurokoordynator

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 502 224 332

 

Marlena Piekarska Olszówka – konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z rozwojem środowiskowej pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Włochy m.st. Warszawy oraz biorąc pod uwagę reorganizację tutejszego Ośrodka, Zarządzeniem Nr 22/2017 z dnia 11 grudnia 2017r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został powołany Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Działania Ośrodka, mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wykorzystującego zasoby środowiska lokalnego do wzajemnej pomocy i wsparcia, w tym także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które swoje centrum życiowe posiadają na terenie Dzielnicy Włochy.

 

Zakres działania Zespołu oraz jego kształt stanowią kontynuację rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej zwanej metodą organizowania społeczności lokalnej realizowanej już wcześniej w tut. Ośrodku.

 

Do podstawowych zadań Zespołu należy organizowanie społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym, ukierunkowanie na rozwój lokalny i osiąganie trwałej zmiany społecznej poprawiającej sytuację życiową mieszkańców, pobudzanie przynależności do miejsca, tworzenie i odbudowywanie więzi, mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego poprzez:

 • współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wspieraniem społeczności lokalnej;
 • diagnozę środowiska, rozpoznanie jego potrzeb i potencjału, pozyskiwanie sojuszników;
 • monitorowanie i ocenę efektywności działań;
 • tworzenie sieci współpracy i lokalnych struktur, które będą wspierać lokalny rozwój umożliwiając społeczności rozwiązywanie własnych problemów wzmacniając potencjał grup oraz całą społeczność;
 • kreowanie środowiska;
 • inicjowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw w celu tworzenia struktur niezbędnych do rozwiązywania istniejących problemów i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej;
 • angażowanie się w przygotowywanie lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów aktywizacji i rozwoju infrastruktury sfery społecznej oraz inicjowanie kampanii społecznych;
 • budowanie lokalnych koalicji;
 • inicjowanie tworzenia projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych w zakresie właściwości Ośrodka;
 • monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w Ośrodku, które korzystają z finansowania z funduszy pomocowych, samodzielnie lub we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie;
 • udostępnianie innym pracownikom informacji nt. możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację zadań regulaminowych lub statutowych Ośrodka.
 • prowadzenie miejsca aktywności lokalnej zwanego „MAL we Włochach”.

 

Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach

Rejonowa 6/8 w Warszawie 

tel. 22 300 42 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadaniem MAL jest integracja społeczności lokalnej oraz sprzyjanie budowaniu relacji sąsiedzkich poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną społeczność, nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, dawanie mieszkańcom przestrzeni i wiedzy do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania oraz wspieranie działań mieszkańców.

 

Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach stanowi siedzibę i miejsce pracy dla Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym tut. Ośrodka, zaś zadania Zespołu i MAL wzajemnie się uzupełniają i stanowią kompatybilną całość. Powyższe działanie przyczyniło się do zapewnienia profesjonalnej kadry pracowniczej w miejscu aktywności lokalnej, posiadającej odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w obszarze społecznym, doskonale rozumiejącej idę pracy ze społecznością lokalną.

Zapraszamy do dowiedzenia fp MAL we Włochach: https://www.facebook.com/malwewlochach

 

Jadłodzienia w MAL we Włochach

W MAL we Włochach w marcu 2020 r. otwarto pierwszą jadłodzielnię w Dzielnicy Włochy. Osoby, które chcą się dzielić nadwyżkami żywności, która mogłaby się zmarnować, w czasie otwarcia MAL mogą przywozić ją do MAL-u i umieścić ją
w specjalnej lodówce lub na wyznaczonych półkach. Dzięki temu inni mieszkańcy mogli z niej skorzystać.

Jadłodzielnia działała w godzinach otwarcia MAL-u, czyli od wtorku do piątku w godz. 12:00-20:00.

Niestety z uwagi na zamknięcie MAL we Włochach oraz z uwagi na wprowadzone przez Rząd obostrzenia dostęp do Jadłodzielni w 2020 r. obecnie jest ograniczony.

 

na zdjeciu widać wnętrze budynku z fotelami, stołem i kwiatami

zdjecie stołu z jedzeniem i stojące osoby za stołem zangżowane w działanie jadłodzielni

 

ikona pdfRegulamin MAL - (PDF 143KB)