Osoba bezdomna, według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Na terenie Dzielnicy Włochy znajduje się:

 

 • Dom dla Bezdomnych "Betania - Wspólnoty "Chleb Życia" przy ul. Łopuszańskiej 17, w którym schronienie, wyżywienie  oraz pomoc socjalną może znaleźć 25 osób bezdomnych /mężczyzn i kobiet/.
 • Schronisko przy ulicy Dojazdowej 3, dla 55 osób bezdomnych i chorych mężczyzn po wypadkach , amputacjach, operacjach, udarach, zawałach serca, w chorobach nowotworowych i innych. Schronisko zapewnia pobyt stacjonarny, pobyt czasowy na czas rekonwalescencji z opieką lekarską, socjalną, psychologiczną, prawną, duszpasterską i pełnym wyżywieniem. Schronisko jest prowadzone przez Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża.

We współpracy pracownika socjalnego Schroniska i Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielana kompleksowa pomoc m.in. w wyrobieniu dowodu osobistego, kompletowaniu dokumentów celem złożenia wniosku o uzyskanie stopnia niepełnosprawności, wsparcie w działaniach dotyczących uzyskania lokalu socjalnego, pomocy w skompletowaniu  dokumentów celem złożenia wniosku w ZUS o emeryturę bądź rentę z tyt. niezdolności do pracy, pomocy w skompletowaniu dokumentów celem skierowania do Dom Pomocy Społecznej oraz pomoc finansowa.

Instytucje na terenie Dzielnicy Włochy świadczące pomoc osobom bezdomnym:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
  ul. Czereśniowa 35
  02-457 Warszawa
  tel. 22 863 98 37, 863 91 75
 • Dział Pomocy Specjalistycznej
  ul. Czereśniowa 118  tel.22  863 70 14
 • Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej
  ul. Czereśniowej 35 tel.22 863 82 93 w.  116
  czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 do 10:00
 • Komisariat Policji Warszawa-Włochy
  ul. Komitet Ochrony Robotników 57,
  02-146 Warszawa
  tel. 22 846 85 56
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Al. Krakowska 255 lok. 1A
  02-271 Warszawa
  tel. 22 443 44 74

 

Osoby bezdomne przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych.