WŁOCHOWSKI PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 35

 tel. 22 863 98 37, 863 91 75 wew. 116

 czynny w poniedziałki  8-10 (obecnie działania są zawieszone do odwołania );

koordynator  Punktu Aktywizacji Zawodowej - Wioletta Gudyka wew. 113

 

W w/w Punkcie można skorzystać z:

 dostępu do komputera (internetu), telefonu, faxu;

  • pomocy w bezpłatnym umieszczaniu w internecie ogłoszeń osób bezrobotnych "poszukuję  pracy";
  • pomocy w przygotowaniu życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego i innych dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu prac;
  • informacji o giełdach i targach pracy na terenie m.st. Warszawy.