Kierownik: Iwona Wieczorek

Tel: (22) 863 98 37, 863 91 75 wew. 103

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy socjalni Zespołu Pomocy Usługowej

Tel: (22) 863 98 37, 863 91 75 wew. 112, 122,114

Agnieszka Cielecka- starszy specjalista pracy socjalnej

Barbara Graba – starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kurek - starszy specjalista pracy socjalnej

Sylwia Wielgus - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Tomkiewicz - specjalista pracy socjalnej

Wojciech Kaczor -  pracownik socjalny


 

ikona pdfINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - (PDF 401KB)


 

Zespół Pomocy Usługowej zajmuje się:

 

1. Prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Do głównych zadań zespołu należy udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują "Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych."

"Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić."

Ośrodek Pomoc Społecznej realizuje tę pomoc w formie :

  • usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, min. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym, min. pomoc w rozkładaniu leków, zmianę opatrunków na zlecenie lekarza, zapobieganie odleżynom i oparzeniom.
  • specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
  • usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pomocy (szczegóły w zakładce Ośrodki Wsparcia).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala zakres, wymiar oraz okres na jaki zostanie przyznana pomoc w formie usług.

Odpłatność za przyznaną pomoc jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Istniej możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat.

 

Art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej "Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania"


Aktualne ceny za jedną godzinę usług wynoszą:

  • usługi opiekuńcze 19,40 zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze 27,16 zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 43,60 zł

 

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

     

osoba samotnie gospodarująca

         

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

1 051,50 zł

-

0,00 zł

150-200

1 051,50 zł

1 402,00 zł

10

1,94 zł

200-250

1 402,00 zł

1 752,50 zł

15

2,91 zł

250-300

1 752,50 zł

2 103,00 zł

30

5,82 zł

300-350

2 103,00 zł

2 453,50 zł

45

8,73 zł

350-400

2 453,50 zł

2 804,00 zł

60

11,64 zł

400-450

2 804,00 zł

3 154,50 zł

75

14,55 zł

450 i powyżej

3 154,50 zł

 

100

19,40 zł

 

 

 

 

19,40 zł

 

         
     

osoba w rodzinie

 

Miesięczny dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

792,00    

-

0,00

150-200

792,00 zł

1 056,00    

10

1,94 zł

200-250

1 056,00 zł

1 320,00    

15

2,91 zł

250-300

1 320,00 zł

1 584,00    

30

5,82 zł

300-350

1 584,00 zł

1 848,00    

45

8,73 zł

350-400

1 848,00 zł

2 112,00    

60

11,64 zł

400-450

2 112,00 zł

2 376,00    

75

14,55 zł

450 i powyżej

2 376,00 zł

 

100

19,40 zł

 

 

 

 

19,40 zł

 

TABELA OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

     

osoba samotnie gospodarująca

         

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

1 051,50 zł

-

0,00

150-200

1 051,50 zł

1 402,00 zł

10

2,72

 

200-250

1 402,00 zł

1 752,50 zł

15

4,07

 

250-300

1 752,50 zł

2 103,00 zł

30

8,15

 

300-350

2 103,00 zł

2 453,50 zł

45

12,22

 

350-400

2 453,50 zł

2 804,00 zł

60

16,30

 

400-450

2 804,00 zł

3 154,50 zł

75

20,37

 

450 i powyżej

3 154,50 zł

 

100

27,16

 

 

 

 

 

27,16

 

         
     

osoba w rodzinie

         

Miesięczny dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

792,00 zł

-

0,00

 

150-200

792,00 zł

1 056,00 zł

10

2,72

 

200-250

1 056,00 zł

1 320,00 zł

15

4,07

 

250-300

1 320,00 zł

1 584,00 zł

30

8,15

 

300-350

1 584,00 zł

1 848,00 zł

45

12,22

 

350-400

1 848,00 zł

2 112,00 zł

60

16,30

 

400-450

2 112,00 zł

2 376,00 zł

75

20,37

 

450 i powyżej

2 376,00 zł

 

100

27,16

 

 

 

 

 

27,16

 


TABELA OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI


Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 osoby samotnie gospodarującej

43,60 zł

 osoby w rodzinie

43,60 zł

Dochód do….

do 701 zł = 100 %

 nieodpłatnie

 

 nieodpłatnie

 

701,00

powyżej 100 % do 132,5%

1,50%

0,65 zł

 

3,50%

1,53 zł

928,83

powyżej 132,5 % do 165%

3%

1,31

 

7%

3,05 zł

 

1 156,65

powyżej 165 % do 187,5%

5%

2,18 zł

 

11%

4,80 zł

 

1 314,38

powyżej 187,5 % do 220%

7%

3,05 zł

 

15%

6,54 zł

 

1 542,20

powyżej 220 % do 237,5%

11%

4,80 zł

 

20%

8,72 zł

 

1 664,88

powyżej 237,5 % do 255%

15%

6,54 zł

 

25%

10,90 zł

 

1 787,55

powyżej 255 % do 265%

22,50%

9,81 zł

 

32,50%

14,17 zł

 

1 857,65

powyżej 265 % do 275%

30%

13,08 zł

 

40%

17,44 zł

 

1 927,75

powyżej 275 % do 282,5%

45%

19,62 zł

 

55%

23,98 zł

 

1 980,33

powyżej 282,5 % do 290%

60%

26,16 zł

 

70%

30,52 zł

 

2 032,90

powyżej 290 % do 310%

75%

32,70 zł

 

85%

37,06 zł

 

2 173,10

powyżej 310 % do 330%

90%

39,24 zł

 

100%

43,60 zł

 

2 313,30

powyżej 330%

100%

43,60 zł

 

100%

43,60 xł

powyżej 2313,30

 


TABELA OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W DZIENNYM DOMU POMOCY

 

         

DDP

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej

 

 

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług w procentach

odpłatność w złotych za 1 dzień

 

 

 

powyżej

do %

w zł.

w zł.

 

 

0

150

0,00

1 051,50

0

0,00 zł.

151

160

1 058,51

1 121,60

5

1,39 zł

161

170

1 128,61

1 191,70

10

2,78 zł

171

180

1 198,71

1 261,80

20

5,56 zł

181

190

1 268,81

1 331,90

40

11,12 zł

191

200

1 338,91

1 402,00

60

16,69 zł

201

210

1 409,01

1 472,10

80

22,25 zł

211

 

1 479,11

 

100

27,81 zł

 

           
         

DDP

Miesięczny dochód osoby w rodzinie

 

 

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług w procentach

odpłatność w złotych za 1 dzień

 

 

 

powyżej

do %

w zł.

w zł.

 

 

0

150

0,00

792,00

0

0,00 zł.

151

160

797,28

844,80

5

1,39 zł

161

170

850,08

897,60

10

2,78 zł

171

180

902,88

950,40

20

5,56 zł

181

190

955,68

1 003,20

40

11,12 zł

191

200

1 008,48

1 056,00

60

16,69 zł

201

210

1 061,28

1 108,80

80

22,25 zł

211

 

1 114,08

 

100

27,81 zł

 


Wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.02.2022r. do 30.06.2023r. jest  Konsorcjum firm: PRM PARTNER Sp. z o.o -Lider, z siedzibą  przy  ul. Widocznej  37  w Warszawie i PRM Stowarzyszenie - Partner, z siedzibą przy  ul. Widocznej 37 w Warszawie.

Wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. jest firma „Vital Plus” Ewa Lechowska, z siedzibą przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 w Warszawie.


 

WAŻNE

Osoby ubiegające się o pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym przedstawiają zaświadczenia lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy a jeśli posiadają orzeczoną I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.

 

Osoby ubiegające się o pomoc w formie specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi przedstawiają skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę - psychiatrę lub neurologa a w przypadku dzieci opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przygotowywaniem dokumentacji w sprawie kierowania do Domów Pomocy Społecznej, Centrum Alzheimera, Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.

Zgodnie z art. 54. 1. ustawy o pomocy społecznej "Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

W celu wszczęcia procedury skierowania do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (za zgodą Sądu) musi złożyć wniosek do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. W określonych przypadkach procedura skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej może zostać wszczęta z urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu w tej sprawie. Ośrodek Pomocy Społecznej po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji przesyła dokumenty do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem podjęcia decyzji dotyczącej skierowania, umieszczenia i odpłatności za dom pomocy społecznej.

3. Współpracą z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz nadzór nad ich realizacją.

4. Udzielaniem pomocy w formie pogłębionej pracy socjalnej

 

 Osoby chcące skorzystać z w/w form pomocy składają wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (osobiście, telefonicznie, e-mail, listownie).