Kierownik: Iwona Wieczorek

tel.: 22 863-82-93 w. 103

Pracownicy socjalni 22 863-82-93 w.112, 114, 122

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ikona pdfINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - (PDF 401KB)


 

Zespół Pomocy Usługowej zajmuje się:

 

1. Prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Do głównych zadań zespołu należy udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują "Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych."

"Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić."

Ośrodek Pomoc Społecznej realizuje tę pomoc w formie :

  • usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, min. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  • specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym, min. pomoc w rozkładaniu leków, zmianę opatrunków na zlecenie lekarza, zapobieganie odleżynom i oparzeniom.
  • specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi które dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
  • usług opiekuńczych świadczonych w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pomocy (szczegóły w zakładce Ośrodki Wsparcia).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ustala zakres, wymiar oraz okres na jaki zostanie przyznana pomoc w formie usług.

Odpłatność za przyznaną pomoc jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Istniej możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat.

 

Art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej "Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania"


Aktualne ceny za jedną godzinę usług wynoszą:

  • usługi opiekuńcze 17,53 zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze 24,54 zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37,50 zł

 

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

         
     

osoba samotnie gospodarująca

         

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

1 051,50 zł

-

0,00

150-200

1 051,50 zł

1 402,00 zł

10

1,75

200-250

1 402,00 zł

1 752,50 zł

15

2,63

250-300

1 752,50 zł

2 103,00 zł

30

5,26

300-350

2 103,00 zł

2 453,50 zł

45

7,89

350-400

2 453,50 zł

2 804,00 zł

60

10,52

400-450

2 804,00 zł

3 154,50 zł

75

13,15

450 i powyżej

3 154,50 zł

 

100

17,53

 

 

 

 

17,53

         
     

osoba w rodzinie

 

Miesięczny dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

792,00

-

0,00

150-200

792,00 zł

1 056,00

10

1,75

200-250

1 056,00 zł

1 320,00

15

2,63

250-300

1 320,00 zł

1 584,00

30

5,26

300-350

1 584,00 zł

1 848,00

45

7,89

350-400

1 848,00 zł

2 112,00

60

10,52

400-450

2 112,00 zł

2 376,00

75

13,15

450 i powyżej

2 376,00 zł

 

100

17,53

 

 

 

 

17,53

 

TABELA OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 
         
     

osoba samotnie gospodarująca

         

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

1 051,50 zł

-

0,00

150-200

1 051,50 zł

1 402,00 zł

10

2,45

200-250

1 402,00 zł

1 752,50 zł

15

3,68

250-300

1 752,50 zł

2 103,00 zł

30

7,36

300-350

2 103,00 zł

2 453,50 zł

45

11,04

350-400

2 453,50 zł

2 804,00 zł

60

14,72

400-450

2 804,00 zł

3 154,50 zł

75

18,41

450 i powyżej

3 154,50 zł

 

100

24,54

 

 

 

 

24,54

         
     

osoba w rodzinie

         

Miesięczny dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego

powyżej

do (włącznie)

Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług (w %)

Wysokość opłaty ponoszona przez klienta (w zł.)

0-150

0,00 zł

792,00 zł

-

0,00

150-200

792,00 zł

1 056,00 zł

10

2,45

200-250

1 056,00 zł

1 320,00 zł

15

3,68

250-300

1 320,00 zł

1 584,00 zł

30

7,36

300-350

1 584,00 zł

1 848,00 zł

45

11,04

350-400

1 848,00 zł

2 112,00 zł

60

14,72

400-450

2 112,00 zł

2 376,00 zł

75

18,41

450 i powyżej

2 376,00 zł

 

100

24,54

 

 

 

 

24,54


TABELA OPŁAT ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 


Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 
 

osoby samotnie gospodarującej

37,50zł

osoby w rodzinie

37,50zł

Dochód do?.

 
 

do 701 zł = 100 %

nieodpłatnie

 

nieodpłatnie

 

701,00

 

powyżej 100 % do 132,5 %

1,50%

0,56 zł

3,50%

1,31 zł

928,83

 

powyżej 132,5 % do 165 %

3%

1,13

7%

2,63 zł

1 156,65

 

powyżej 165 % do 187,5 %

5%

1,88 zł

11%

4,13 zł

1 314,38

 

powyżej 187,5 % do 220 %

7%

2,63 zł

15%

5,63 zł

1 542,20

 

powyżej 220 % do 237,5 %

11%

4,13 zł

20%

7,50 zł

1 664,88

 

powyżej 237,5 % do 255 %

15%

5,63 zł

25%

9,38 zł

1 787,55

 

powyżej 255 % do 265 %

22,50%

8,44 zł

32,50%

12,19 zł

1 857,65

 

powyżej 265 % do 275 %

30%

11,25 zł

40%

15,00 zł

1 927,75

 

powyżej 275 % do 282,5 %

45%

16,88 zł

55%

20,63 zł

1 980,33

 

powyżej 282,5 % do 290 %

60%

22,50 zł

70%

26,25 zł

2 032,90

 

powyżej 290 % do 310 %

75%

28,13 zł

85%

31,88 zł

2 173,10

 

powyżej 310 % do 330 %

90%

33,75 zł

100%

37,50 zł

2 313,30

 

powyżej 330 %

100%

37,50 zł

100%

37,50 zł

powyżej 2313,30

 

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W DZIENNYM DOMU POMOCY

 

         

DDP

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej

 

 

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług w procentach

odpłatność w złotych za 1 dzień

 

 

 

powyżej

do %

w zł.

w zł.

 

 

0

150

0,00

1 051,50

0

0 zł.

151

160

1 058,51

1 121,60

5

1,00 zł

161

170

1 128,61

1 191,70

10

2,01 zł

171

180

1 198,71

1 261,80

20

4,01 zł

181

190

1 268,81

1 331,90

40

8,03 zł

191

200

1 338,91

1 402,00

60

12,04 zł

201

210

1 409,01

1 472,10

80

16,06 zł

211

 

1 479,11

 

100

20,07 zł

           
         

DDP

Miesięczny dochód osoby w rodzinie

 

 

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług w procentach

odpłatność w złotych za 1 dzień

 

 

 

powyżej

do %

w zł.

w zł.

 

 

0

150

0,00

792,00

0

0 zł.

151

160

797,28

844,80

5

1,00 zł

161

170

850,08

897,60

10

2,01 zł

171

180

902,88

950,40

20

4,01 zł

181

190

955,68

1 003,20

40

8,03 zł

191

200

1 008,48

1 056,00

60

12,04 zł

201

210

1 061,28

1 108,80

80

16,06 zł

211

 

1 114,08

 

100

20,07 zł


Wykonawcą usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2022r. jest firma MG Partner z siedzibą przy ul. Włościańskiej 15 w Warszawie.

Wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. jest firma Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Kwiatowej w Warszawie.

 

WAŻNE

Osoby ubiegające się o pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym przedstawiają zaświadczenia lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy a jeśli posiadają orzeczoną I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.

 

Osoby ubiegające się o pomoc w formie specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi przedstawiają skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę - psychiatrę lub neurologa a w przypadku dzieci opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przygotowywaniem dokumentacji w sprawie kierowania do Domów Pomocy Społecznej, Centrum Alzheimera, Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.

Zgodnie z art. 54. 1. ustawy o pomocy społecznej "Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

W celu wszczęcia procedury skierowania do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy (za zgodą Sądu) musi złożyć wniosek do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. W określonych przypadkach procedura skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej może zostać wszczęta z urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu w tej sprawie. Ośrodek Pomocy Społecznej po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji przesyła dokumenty do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem podjęcia decyzji dotyczącej skierowania, umieszczenia i odpłatności za dom pomocy społecznej.

3. Współpracą z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz nadzór nad ich realizacją.

4. Udzielaniem pomocy w formie pogłębionej pracy socjalnej

 

 Osoby chcące skorzystać z w/w form pomocy składają wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej (osobiście, telefonicznie, e-mail, listownie).