Kierownik: Justyna Romanek
tel.: 22 863-98-37 w. 108, pok. 12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
Do podstawowych zadań Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz należy:

 

 1. Prowadzenie spraw obejmujących gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej w systemie informatycznym „pomost”, w tym w szczególności:
 • Wprowadzanie danych do bazy danych prowadzonej w systemie informatycznym „Pomost STD”, w tym rejestracja: rodzin, wniosków o pomoc, wywiadów środowiskowych oraz decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, realizacji świadczeń oraz informacji o wykonywanej pracy socjalnej,
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej na podstawie akt przygotowanych i przedstawionych przez Dział Pomocy Środowiskowej i Zespół Pomocy Usługowej według ustalonych wzorców decyzji – z wyłączeniem projektów decyzji, w tym uzasadnień, w sprawach: odmowy przyznania świadczeń, postępowań prowadzonych w wyniku wznowienia, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, postępowań przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji,
 • Przygotowywanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej,
 • Przygotowywanie sprawozdań objętych zbiorem danych zarejestrowanych w systemie „Pomost” oraz przekazywanie tych sprawozdań drogą elektroniczną do właściwych organów w zakresie pomocy społecznej,
 • Ustalanie potrzeb w zakresie akutalizacji i zmian w systemie „Pomost STD” oraz monitorowanie funkcjonowania tego systemu w Ośrodku,
 • Przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków na pomoc społeczną wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy świadczeń,
 1. Prowadzenie spraw w zakresie niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej w formie sprawienia pogrzebu;
 2. Rozliczanie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zlecenia realizacji świadczeń pomocy społecznej udzielanych w naturze (obiady) – w przypadku zlecenia wykonania tych zadań podmiotom zewnętrznym (opisywanie faktur w powyższym zakresie);
 3. Prowadzenie rejestru wzorców decyzji administracyjnych – opracowanych w ramach Ośrodka i akceptowanych przez radcę prawnego oraz inicjowanie aktualizacji tych wzorców w związku ze zmianą przepisów dotyczących zadań Ośrodka.
 4. Rozliczanie odpłatności klientów za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie gorącego posiłku (obiadu) – zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Przygotowywanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców;
 6. Prowadzenie spraw w zakresie refundacji świadczeń pomocy społecznej;
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki szkolne i stypendia szkolne).