Szanowni Państwo,

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator zadania udzielania pomocy integracyjnej dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy jest zobligowane do wypełnienia zapisu § 8 pkt 11 uchwały nr XXIII/669/2019 Rady m. st. Warszawy z 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Wobec powyższego od 21 października do 5 listopada 2021 roku tutejsze Centrum prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z wyżej wymienionych zasobów.

ikona pdfZarządzenie Nr 46 z 20 października 2021 - (SKAN 605KB)

ikona pdfZałącznik Nr 1 - (PDF 164KB)

ikona wordZałącznik nr 1 - (DOCX 107KB)

ikona pdfZałącznik Nr 2 - (PDF 140KB)

ikona wordZałącznik nr 2 - (DOCX 35,4KB)

ikona pdfZałącznik Nr 7 - (PDF 118KB)

ikona wordZałącznik nr 7 - (DOCX 34,1KB)