Pomoc osłonowa na częściowe pokrycie  kosztów odbioru odpadów komunalnych Pomoc osłonowa jest skierowana do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może stanowi duże obciążenie. O wsparcie od 1.01.2022 mogą ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1.940 zł netto miesięcznie.

Pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców stolicy wynosi minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia jest ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W celu otrzymania pomocy trzeba złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.

Świadczenia w ramach programu osłonowego są przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby muszą uaktualniać składane wnioski.