Ogłoszenie na usługi społeczne pn.: Przygotowywanie, porcjowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  10 listopada 2020 r. do godziny 9:00.

 

ikona pdfOgłoszenie na Usługi Społeczne - (PDF 205KB)

ikona pdfZałącznik do ogłoszenia na Usługę Społeczną - (PDF 1.2MB)

ikona pdfInformacja z otwarcia ofert - (PDF 109KB)

ikona pdfWybór najkorzystniejszej oferty - (SKAN 64KB)

ikona pdfWybór najkorzystniejszej oferty - (PDF 147KB)

ikona pdfInformacja o udzieleniu zamówienia - (PDF 178KB)