Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

NA RZECZ OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁAD KARNY

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej udziela się m.in. osobom i rodzinom w szczególności z powodu trudności w przystosowaniu się do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego.

Osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze przebywające na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka:

 

Pomoc świadczona na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze przez tutejszy Ośrodek:

Pomoc materialna:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy

Pomoc niematerialna:

 • gorący posiłek ? obiad
 • usługi opiekuńcze w DDP
 • pomoc rzeczowa w formie odzieży (bezpłatny magazyn z odzieżą mieszczący się w Warszawie ul. Robotnicza 15)

Praca socjalna:

 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • skierowanie na konsultacje do psychologa, terapeuty, prawnika
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku

 

Na terenie m.st. Warszawy działa kilka organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc na rzecz osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze

 

Stowarzyszenie Penitencjarne ?Patronat?

ul. Siennicka 48
04-393 Warszawa
tel. 22 - 813 22 15

 • pomoc doraźna w formie rzeczowej tj. artykuły higieniczno ? kosmetyczne, bony żywnościowe, odzież, obuwie, bilety komunikacji miejskiej,
 • w razie potrzeby możliwość skorzystania z telefonu, faksu, ksero, prasy z ogłoszeniami dotyczącymi ofert pracy,
 • porady prawne, obywatelskie,
 • pralnie ?Patronat? ? Warszawa, ul. Grochowska 259a (tylko dla osób bezdomnych).

 

Fundacja ?Sławek?

Al. Solidarności 17
03-413 Warszawa
tel. 22 - 473 33 06

 • porady obywatelskie,
 • konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
 • pomoc w formie noclegu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pomoc w podjęciu zatrudnienia,
 • Bank Żywności.

 

Stowarzyszenie ? ALTER-EGO?

ul. Wiślana 7
05-077 Warszawa ? Wesoła
tel. 22 ? 760 86 40

 • pomoc doraźna w formie żywości,
 • warsztaty psychologiczne,
 • pomoc specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień,
 • szkolenia w zakresie obsługi komputera,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pomoc w zdobyciu nowego zawodu.