Przejdź do treści

OPS Włochy

  • Zwiększ rozmiar tekstu
  • Normalny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Praca socjalna

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Agnieszka Marszałek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Specjalista pracy socjalnej Pani Marta Kostrubiec

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Pomocy Specjalistycznej

ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa

telefon 22 863 70 14

w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00Od 1 stycznia 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy wprowadził nowy model organizacyjny polegający na wydzieleniu pogłębionej  pracy socjalnej od postępowań administracyjnych.

Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest:

- podniesienie skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin,

- dostosowanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi, w szczególności poprzez korzystanie z dobrych praktyk,

- upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej.


Praca socjalna - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej ? to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

To proces rozumiany jako zespół metodycznych czynności podejmowanych w  celu  zmiany, która powoduje poprawę lub stabilizację sytuacji/funkcjonowania osoby, rodziny w społeczeństwie.


Zgodnie z wprowadzonym modelem, pracownik socjalny ds. pogłębionej  pracy socjalnej:

- realizuje tę szczególną usługę pomocową jaką jest praca socjalna z wykorzystaniem właściwych metod, podejść i technik (nawiązanie i budowanie relacji z osobą lub rodziną jest podstawą całego procesu pomagania).

- realizuje inne zadania Ośrodka ujęte w zadaniach zespołu pracy socjalnej i zakresie czynności pracownika np. w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty.


Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z etapami:

- diagnoza sytuacji,

- wyznaczanie celów,

- opracowanie planu działania,

- realizacja działań,

- ocena realizacji działań.


W wyniku wprowadzonych  zmian, pogłębiona praca socjalna jako istotny element wsparcia i pracy z  rodziną jest realizowana  w Dziale Pomocy Specjalistycznej .

W ramach tego Działu organizowana jest interdyscyplinarna  pomoc i wsparcie dla osób i rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe,którego ważnym ogniwem oprócz asysty rodzinnej, poradnictwa specjalistycznego jest praca socjalna .