Przejdź do treści

OPS Włochy

 • Zwiększ rozmiar tekstu
 • Normalny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu

fundusze europejskie

flaga

Mazowsze

logo unia

Obrazek przedstawia zdjęcie rodziny oraz numer telefonu i adres ośrodka

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

 

Kierownik: Justyna Romanek
tel.: 22 863-98-37 w. 108, pok. 12
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
Do podstawowych zadań Działu Świadczeń należy:

 1. Prowadzenie spraw obejmujących gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie świadczeń pomocy społecznej w systemie informatycznym „pomost”, w tym w szczególności:
  • Wprowadzanie danych do bazy danych prowadzonej w systemie informatycznym „Pomost”, w tym rejestracja: rodzin, wniosków o pomoc, wywiadów środowiskowych oraz decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, realizacji świadczeń oraz informacji o wykonywanej pracy socjalnej,
  • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej na podstawie akt przygotowanych i przedstawionych przez Dział Pomocy Środowiskowej według ustalonych wzorców decyzji – z wyłączeniem projektów decyzji, w tym uzasadnień, w sprawach: odmowy przyznania świadczeń, postępowań prowadzonych w wyniku wznowienia, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, postępowań przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ II instancji,
  • Obsługa składek zdrowotnych na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych w zakresie zadań Ośrodka,
  • Przygotowywanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej,
  • Przygotowywanie sprawozdań objętych zbiorem danych zarejestrowanych w systemie „Pomost” oraz przekazywanie tych sprawozdań drogą elektroniczną do właściwych organów w zakresie pomocy społecznej,
  • Ustalanie potrzeb w zakresie akutalizacji i zmian w systemie „Pomost” oraz monitorowanie funkcjonowania tego systemu w Ośrodku,
  • Przygotowywanie informacji o stanie zaangażowania środków na pomoc społeczną wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych, z podziałem na poszczególne formy świadczeń,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej w formie sprawienia pogrzebu;
 3. Rozliczanie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie wydanych decyzji;
 4. Rozliczanie umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zlecenia realizacji świadczeń pomocy społecznej udzielanych w naturze (usługi, obiady) – w przypadku zlecenia wykonania tych zadań podmiotom zewnętrznym (opisywanie faktur w powyższym zakresie);
 5. Prowadzenie rejestru wzorców decyzji administracyjnych – opracowanych w ramach Ośrodka i akceptowanych przez radcę prawnego oraz inicjowanie aktualizacji tych wzorców w związku ze zmianą przepisów dotyczących zadań Ośrodka.
 6. Rozliczanie odpłatności klientów za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie gorącego posiłku (obiadu) – zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Rozliczanie odpłatności klientów za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie usług, za wyjątkiem usług świadczonych w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Ośrodek;